BOHYNĚ - KNIHY


Kniha Sestup k bohyniSylvia Brinton Perera, Sestup k bohyni
Iniciační cesta ženy

Tomáš Janeček, 2002


Iniciační cesta žen
Návrat k Velké bohyni za účelem obnovení pramenů a ducha ženství je pro moderní ženu jedním z nejdůležitějších kroků na cestě k celosti. Ženy musí znovu objevit a zachránit to, v čem patriarchální řád spatřuje pouze nebezpečnou hrozbu a co nazývá děsivou matkou, dračicí nebo ježibabou.
Zmíněné vnitřní setkání představuje iniciační moment nezbytný pro většinu moderních žen západního světa; bez něho nejsme úplné...

Výňatek z knihy
Bohyně Inanna (semitsky Ištar) je mnohotvářným symbolickým obrazem, modelem ženské celosti, jež přesahuje pouhou mateřskost. Ostatní sumerské bohyně byly Velkými matkami moře a země. Inanna sice symbol starověkých bohyní do svého kultu zahrnuje, spojuje však zemi s nebem, hmotu s duchem, nádobu se světlem a štědrost země s nebeskou moudrostí. Původně pravděpodobně personifikuje obilí a obecní zásobnici, byla nádobou na datle, zrní a maso. Zmíněná zásobnice a kus smotané látky či snad rákosiny jako její uzávěr patří k nejstarším Inanniným atributům. Jedním z jejích prvních božských ženichů byl bůh datlí. Podobně jako Démétér nebo Ceriddwen představuje Inanna númen neosobní plodnosti přírody. V jedné z básní jí z lůna prýští zrní a luštěniny.
Od počátku je bohyní nebes, kterou na starobylých pečetidlech a vázách znázorňuje hvězda. Jako bohyně mírných dešťů, hrozivých bouří a zamračené oblohy (oblaka zobrazovala její hruď) je nazývána nebeskou královnou a považována za manželku starověkého boha Ana.
Inanna, tvořivá ve všech oblastech, rovněž uzdravuje, dává život a skládá písně, které prý plynou z jejího lůna. Ovládá též emocionální pochody.
Trápit, urážet, ponižovat, znesvěcovat - a uctívat - je tvou doménou, Inanno.
Skleslost, neštěstí, žal - a radost a dobrá nálada - jsou tvou doménou, Inanno.
Chvění, úděs, hrůza - a třpyt a sláva - jsou tvou doménou, Inanno...
V mnoha básních, jež o ní byly napsány, se jí přisuzuje celé spektrum pohnutí: je milující, žárlivá, truchlící, radostná, ostýchavá, exhibicionistická, zlodějská, vášnivá, ctižádostivá, štědrá a tak dále.