BOHYNĚ - KNIHY


Pocta LuněElen Hawke, Pocta Luně
Magie a mýtus lunárního cyklu
Euromedia Group, 2005


Výňatek z úvodu:

Tato kniha je o pozorování těchto dávných lunárních cyklů, o přiznání jejich místa v našem životě a o tom, jak je lze využít při čarodějnických praktikách ve světě, který na mnoho starých způsobů života zapomněl. Je to svět, v němž mnoho z nás má noční oblohu osvětlenou nažloutlou sodíkovou září, proti níž nebeská tělesa blednou, a v němž svůj život odměřujeme hodinkami a důležitými daty – dokonce i obchody jsou v dnešní době často otevřeny čtyřiadvacet hodin denně. Je to jako bychom si vytvořili trvalé denní světlo, neutuchající činorodost, které naše solární já slouží na úkor klidu, reflexe a naslouchání svému nitru, jež potřebujeme, máme-li dbát pokynů svých instinktů. Sloužíme Otci a zapomněli jsme na Matku. Dokonce trpí i menstruační cyklus a plodnost. Chceme-li najít průzračnost a vnitřní mír, musíme znovu objevit Lunu a spojit se s ní a jejími rytmy.
V této knize se budu postupně soustřeďovat na každou lunární fázi, zkoumat její zákonitosti a odpovídající božstva, a také uvedu příklady odpovídajících rituálů a magických praktik. Doufám, že tato práce pomůže čarodějkám a ostatním pohanům k lepšímu porozumění lunárních vlastností, které jsou jádrem jejich praxe.
Za zmínku stojí odlišná i podobná role, kterou hraje Bohyně v lunárním cyklu, tedy v protikladném cyklu k solárnímu…. Lunární cyklus je podobný, jen přesun Panny k Matce probíhá každý měsíc. My čarodějky sledujeme cykly oba: kratší cyklus vyznačuje bezprostřednější oslavy a potřeby, zatímco delší cyklus se vztahuje na dlouhodobější projekty, na nichž v průběhu roku pracujeme a k jejichž naplnění přispívají měsíční vzlety a propady, přičemž tím dostáváme příležitost soustředit se na duchovní a duševní růst. Tyto dva cykly jsou vzájemně propojené, i když na každý z nich můžeme pohlížet jako na cyklus samostatný a stejně důležitý.