BOHYNĚ - KNIHY


Žena v řeči bystráAnne Walkman, Žena v řeči bystrá
zaříkávadla & eseje
One Woman Press, 2001
výhradní distribuce Kosmas, s.r.o.

Z úvodu:
Samotná báseň Žena v řeči bystrá zachycuje fascinaci mexickou šamanskou Marií Sabinou a zaříkávadly jakožto důležitým žánrem současné performativní poezie. Dále sbírka obsahuje zaklínadla, vzývání, žalozpěvy, rituální deklamace, básně-cestopisy a témata ovlivněná etnopilitikou, tibetským buddhismem, feminismem a performancí. Pradávná orální tradice, magie a extáze se střetává s novým pojetím síly mluveného slova.

Z eseje o básni:
Když jsem začala psát Ženu v řeči bystrou, uvažovala jsem o možnosti vytvořit jakési skandovací vyčíslení všech možných typů žen, v němž bych proplétala detaily osobních zkušeností (jak vidím sama sebe: „jsem žena ne moc trpělivá, „já jsem žena s klíči všemi“) s různými energetickými adjektivy. Mohla bych to vykouzli tak, aby skandování hovořilo o všech ženách, o Každé ženě ( a také k Ní a pro Ni). Skandování je rytmus podobný tlučení srdce. Skandování je prastará a účinná básnická praxe.
Chtěla jsem využít této elementární, primitivní a vyhraněné struktury, abych se zmocnila duší všech žen.

Luminar: Opravdu jsem ji přečetla jedním dechem….