ARCHIV


Články o Krétě

BOHYNĚ NA KRÉTĚ I.

Horské svatyně byly situovány blízko minojských měst a vesnic. Na horu Juktas se šlo do prudkého kopce, ale cesta trvala asi jen jednu nebo dvě hodiny z Archanes a asi tři z Knossosu. Ještě zhruba před 20ti lety měli vesničané z hor, všeho věku a obou pohlaví, ve zvyku po horách chodit spolu se stády ovcí a koz, a dokonce i dnes Kréťané podnikají na letní svátky světců poutě do malých kostelíků na vrcholech vysokých hor. Podobně jako výstupy k těmto kostelům i výlet na Juktas vyžádal určité úsilí, ale pro nikoho to zřejmě nebylo problémem snad kromě malých děti a starých lidí... Celý článekBOHYNĚ NA KRÉTĚ II.

...Naše cesta pokračovala podél zemědělských usedlostí a olivových hájů do Agii Triady, pozdně minojské 'vily', náboženského a ekonomického centra s rozsáhlými sklady a otevřeným dvorem, kde se pravděpodobně odehrávaly rituály. Agia Triáda je jenom jednu nebo dvě míle od Phaistosu (Festos), ale blíže k moři, které v dálce zářilo jako tyrkysový šperk. Tady byl objeven tolik známý a reprodukovaný sarkofág z Agii Triady, s detailními malbami pozdně minojských rituálů. Na jedné straně vidíme ženu, jak lije úlitbu do nádoby mezi dvěma labrys (tzv. dvousekerami, které nesloužily jako zbraně, ale jako posvátný symbol Bohyně)... Celý článekBOHYNĚ NA KRÉTĚ III.

Druhý den jsme navštívily ženský klášter v Moni Paliani a místní strom Panagia Myrtia, Posvátnou Myrtu. Úcta, prokazovaná této myrtě, je důkazem přežití prastarého uctívání Stromu Života. Kromě fresky v Knossosu, na které ženy v kostýmech tančily kolem posvátných stromů, jsme viděly také zlatý prsten v muzeu v Heraklionu, na němž byly vyobrazené ženy, jak pečují o posvátné stromy v kamenné ohrádce. Ženy oslavovaly Strom Života dávno před napsáním Genesis. Biblický příběh byl napsán jako polemika proti kulturám, které považovaly Ženu, Hada a Strom za posvátné... Celý článekBOHYNĚ NA KRÉTĚ IV.

Muzeum v Heraklionu nás seznámilo s kulturou staré Kréty. Kamarádky se kolem mne seskupily, když jsem jim v prvním sále ukázala malé neolitické bohyňky. Podle mnoha archeologů ženy pravděpodobně "vynalezly" zemědělství, keramiku a tkaní v době neolitu, která se na Krétě datuje od doby asi 6000 př.n.l. do 3000 př.n.l. Jako nositelky mystérií těchto životně důležitých procesů zaujímaly ženy pravděpodobně důležité náboženské a společenské postavení. Ženy také zřejmě vyrobily mnoho z předmětů vystavených v první místnosti muzea.
Jeden z mých nejoblíbenějších byl malý keramický džbánek ve tvaru Bohyně... Celý článekJESKYNĚ

Skupina tise schází dolu po hrbolaté skalní stezce, sálající teplo nashromážděné za žhavého krétského dne. Každý je zahloubaný do vlastních vnitřních procesů, vhledů, bojů či ticha. Mé srdce rozrušeně tepe. Teď, po ukončení asi sedmého mýtického sestupu do hloubi tajemné jeskyně konečně cítím tu skálopevnou jistotu: Ano - vrátím se sem sama. O den a čtvrt později... Chvatně si dobaluji poslední věci do batůžku. Spacák? Mám. Karimatku? Taky. Něco jídla, co když si budu potřebovat dobít energii, vodu, baterku - bože, baterku!!! To je to nejdůležitější! Do ní náhradní baterie, mám, dál toaleťák, nůž - ten se může hodit hned na pár věcí... Celý článekKRÉTA A MINOJSKÁ CIVILIZACE

Pravě jsem se vrátila z týdenní dovolené na své milované Krétě. V dubnu je ještě její počasí lehce nevypočitatelné a tak letiště, taverny a pláže nejsou ani zdaleka zaplněné masami turistů - to začne od května. Ale já a můj přítel Tony jsme i tak měli na počasí štěstí a bylo nám dopřáno pobíhat po mnoha osamělých plážích nahatí a blažení jak Adam s Evou. Pláže oblázkové až hornaté nám byly domovem i v tom smyslu, že jsme na několika na našich karimatkách přespali na svém putování západní Krétou, kterou jsme procestovávali na pronajaté terénní motorce.
Bylo pondělí, poslední den před odletem... Celý článekMÉ ZÁŽITKY Z PUTOVÁNÍ NA KRÉTĚ

Chtěla bych napsat, čím pro mě tato jeskyně byla. Byl to den jako jiný. Na Krétě. Slunce, modrá obloha, teplo a jemný teplý vítr. Moře a vůně. Jely jsme na místo, kde jsme měly prožít vstup do matky Země. Do krásné, hluboké, tmavé díry, kterým se říká jeskyně. Už cestou mě zaujala vesnice, kterou jsme projížděly a která byla tak typická a netypická pro Krétu. Nezasažena turistickým ruchem dál žila svým tradičním životem. U jeskyně nikdo nebyl, tedy vhodná chvíle vstoupit do hlubin. První zastávka byla v první úrovni jeskyně. Cítila jsem se spíš jako v rokli, s výhledem na velký vstupní otvor... Celý článek